Liqui Moly

Pris inkl. moms
plus frakt
I LAGER

500 mL Burk   386,30 skr per Liter
193,15 skr
1 l Burk   233,45 skr per Liter
233,45 skr

Produktinformation

Säkerhetsråd (GHS)

Riskfraser:
EUH208: Innehåller . Kan orsaka en allergisk reaktion.
EUH210: Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.


Säkerhetsråd:
P101: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102: Förvaras oåtkomligt för barn.
P280: Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P302: VID HUDKONTAKT:
P352: Tvätta med mycket vatten/…’
P333: Vid hudirritation eller utslag:
P313: Sök läkarhjälp.
P501: Innehållet/behållaren lämnas till...Gebrauchsnummern 12301078
12301079
1406
1407
Field of operation Buss
Lastbilar
Lätta lastbilar
Release API GL4
API GL5
API MT-1
MIL-L 2105 D
MIL-LPRF-2105 E
Viscosity 75W-90
Characteristics Semi-syntetisk
EAN/GTIN 4100420014079
4100420014062

Omdömen

Tillbaka till omdömen

Skriv ett omdöme