Castrol

Pris inkl. moms
plus frakt
I LAGER

Levereras generellt
inom 3-4 dagar
60 l Tunna   84,77 skr per Liter
5 086,31 skr
208 l Tunna   68,38 skr per Liter
14 223,49 skr

Produktinformation

Säkerhetsråd (GHS)

Riskfraser:
H302: Skadligt vid förtäring.
H304: Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318: Orsakar allvarliga ögonskador.
H411: Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H412: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Gebrauchsnummern 15546F
15547C
15625077
15625078
Viscosity 80W-90
EAN/GTIN 4008177104664
4008177104633

Omdömen

Tillbaka till omdömen

Skriv ett omdöme