Syntrax Longlife 75W-90

CASTROL
Syntrax Longlife 75W-90

Pris inkl. moms
plus frakt
I LAGER

500 mL Burk   443,22 skr per Liter
221,61 skr
20 l Kanister   163,44 skr per Liter
3 268,73 skr
208 l Tunna   149,69 skr per Liter
31 136,51 skr

Produktinformation

Syntrax Longlife 75W-90

Säkerhetsråd (GHS)

Riskfraser:
H226: Brandfarlig vätska och ånga.
H302: Skadligt vid förtäring.
H304: Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318: Orsakar allvarliga ögonskador.
H411: Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H412: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

EUH208: Innehåller . Kan orsaka en allergisk reaktion.
Gebrauchsnummern 15270680
15270682
15270683
154F09
154F0E
154F10
Field of operation Bil
Lastbilar
Lätta lastbilar
Release API GL5
MAN 342 Typ-S1
Scania ST0 1:0
ZF TE-ML 05B
ZF TE-ML 12B
ZF TE-ML 17B
ZF TE-ML 19C
ZF TE-ML 21B
Viscosity 75W-90
Characteristics Helsyntetisk
EAN/GTIN 4008177098512
4008177071768
4008177098505

Omdömen

Tillbaka till omdömen

Skriv ett omdöme