Syntrax Longlife 75W-140
 

CASTROL
Syntrax Longlife 75W-140

Pris inkl. moms
plus frakt
I LAGER

1 l Burk   224,90 skr per Liter
224,90 skr
20 l Kanister   137,41 skr per Liter
2 748,13 skr

Produktinformation

Syntrax Longlife 75W-140

Säkerhetsråd (GHS)

Riskfraser:
H304: Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H361fd: Misstänks kunna skada fertiliteten. Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
H400: Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H411: Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Gebrauchsnummern 14580022
1543AD
1543B0
15625074
Field of operation Bil
Lastbilar
Lätta lastbilar
Release API GL5
Scania ST0 1:0/2:0
Viscosity 75W-140
EAN/GTIN 4008177071751
4008177098390

Omdömen

Tillbaka till omdömen

Skriv ett omdöme