Syntrax Limited Slip 75W-140

CASTROL
Syntrax Limited Slip 75W-140

Pris inkl. moms
plus frakt
I LAGER

1 l Burk   400,77 skr per Liter
400,77 skr
20 l Kanister   233,65 skr per Liter
4 672,98 skr
60 l Tunna   197,87 skr per Liter
11 872,35 skr

Produktinformation

Syntrax Limited Slip 75W-140

Säkerhetsråd (GHS)

Riskfraser:
H226: Brandfarlig vätska och ånga.
H302: Skadligt vid förtäring.
H304: Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318: Orsakar allvarliga ögonskador.
H411: Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H412: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Gebrauchsnummern 12253107
15270628
15270630
1543C9
1543CF
1543DD
Field of operation Buss
Lastbilar
Lätta lastbilar
Traktor
Release API GL5
BMW LS
MB 235.61
ZF TE-ML 05D
ZF TE-ML 12D
ZF TE-ML 16G
ZF TE-ML 21D
Viscosity 75W-140
Characteristics Helsyntetisk
EAN/GTIN 4008177081330
4008177081323
4008177071744

Omdömen

Tillbaka till omdömen

Skriv ett omdöme