Axle Z Limited Slip 90

CASTROL
Axle Z Limited Slip 90

Pris inkl. moms
plus frakt
I LAGER

1 l Burk   158,99 skr per Liter
158,99 skr
60 l Tunna   92,86 skr per Liter
5 571,51 skr

Produktinformation

Axle Z Limited Slip 90

Säkerhetsråd (GHS)

GHS09:

Riskfraser:
H411: Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.


Säkerhetsråd:
P273: Undvik utsläpp till miljön.
P391: Samla upp spill.
P501: Innehållet/behållaren lämnas till...Gebrauchsnummern 154B82
154DF3
15625044
15625045
Series Axle Z
EAN/GTIN 4008177082498
4008177083457

Omdömen

Tillbaka till omdömen

Skriv ett omdöme