TBOS

Pris inkl. moms
plus frakt
EJ I LAGER

Produktinformation

Säkerhetsråd (GHS)

Riskfraser:
H302: Skadligt vid förtäring.
H315: Irriterar huden.
H318: Orsakar allvarliga ögonskador.
H412: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Gebrauchsnummern 15491143
82186
Field of operation Veteranbil
EAN/GTIN 4260456882186

Omdömen

Tillbaka till omdömen

Skriv ett omdöme