Sonax

Pris inkl. moms
plus frakt
I LAGER

Levereras generellt
inom 3-4 dagar
500 mL Spray Flaska   300,64 skr per Liter
150,32 skr
5 l Kanister   80,18 skr per Liter
400,92 skr

Produktinformation

Säkerhetsråd (GHS)

Riskfraser:
H225: Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H226: Brandfarlig vätska och ånga.
H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.
H336: Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.


Säkerhetsråd:
P102: Förvaras oåtkomligt för barn.Gebrauchsnummern 03382410
03385050
15381247
15381248
EAN/GTIN 4064700338241
4064700508255

Omdömen

Tillbaka till omdömen

Skriv ett omdöme