SONAX

125 mL Burk
160,86 skr

1 286,88 skr per Liter

Pris inkl. moms
plus frakt
I LAGER

Produktinformation

Säkerhetsråd (GHS)

Riskfraser:
H302: Skadligt vid förtäring.
H312: Skadligt vid hudkontakt.
H315: Irriterar huden.
H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.
H332: Skadligt vid inandning.


Säkerhetsråd:
P102: Förvaras oåtkomligt för barn.Gebrauchsnummern 03112000
15381245
EAN/GTIN 4064700311206

Omdömen

Tillbaka till omdömen

Skriv ett omdöme