SONAX

Pris inkl. moms
plus frakt
I LAGER

250 mL Burk   597,20 skr per Liter
149,30 skr
500 mL Burk   391,82 skr per Liter
195,91 skr

Produktinformation

Säkerhetsråd (GHS)

Riskfraser:
H226: Brandfarlig vätska och ånga.
H304: Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H336: Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H412: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.


Säkerhetsråd:
P102: Förvaras oåtkomligt för barn.Gebrauchsnummern 02911410
02912000
15381144
15381198
EAN/GTIN 4064700291140
4064700291201

Omdömen

Tillbaka till omdömen

Skriv ett omdöme