SONAX

10 st
53,41 skr

5,34 skr per st

Pris inkl. moms
plus frakt
I LAGER

Produktinformation

Säkerhetsråd (GHS)

Riskfraser:
H302: Skadligt vid förtäring.
H312: Skadligt vid hudkontakt.
H315: Irriterar huden.
H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.
H332: Skadligt vid inandning.


Säkerhetsråd:
P102: Förvaras oåtkomligt för barn.Gebrauchsnummern 04151000
15326448
EAN/GTIN 4064700415102

Omdömen

Tillbaka till omdömen

Skriv ett omdöme