SONAX

250 mL Burk
131,04 skr

524,16 skr per Liter

Pris inkl. moms
plus frakt
I LAGER

Produktinformation

Säkerhetsråd (GHS)

GHS08:

Signalord:
Warning

Riskfraser:
H373: Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering .


Säkerhetsråd:
P314: Sök läkarhjälp vid obehag.
P501a: Innehållet/behållaren lämnas till...
P101: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102: Förvaras oåtkomligt för barn.Gebrauchsnummern 04421410
15326239
EAN/GTIN 4064700442146

Omdömen

Tillbaka till omdömen

Skriv ett omdöme