SONAX

250 mL Burk
130,59 skr

522,36 skr per Liter

Pris inkl. moms
plus frakt
I LAGER

Produktinformation

Säkerhetsråd (GHS)

Riskfraser:
H315: Irriterar huden.
H318: Orsakar allvarliga ögonskador.
H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.
H412: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.


Säkerhetsråd:
P102: Förvaras oåtkomligt för barn.Gebrauchsnummern 03711410
15325535
EAN/GTIN 4064700371149

Omdömen

Tillbaka till omdömen

Skriv ett omdöme