SONAX

6 mL
79,02 skr

13 170,00 skr per Liter

Pris inkl. moms
plus frakt
I LAGER

Produktinformation

Säkerhetsråd (GHS)

Riskfraser:
H225: Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H226: Brandfarlig vätska och ånga.
H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.
H336: Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.


Säkerhetsråd:
P102: Förvaras oåtkomligt för barn.Gebrauchsnummern 04132000
15325468
EAN/GTIN 4064700413207

Omdömen

Tillbaka till omdömen

Skriv ett omdöme