SONAX

Pris inkl. moms
plus frakt
I LAGER

500 mL Spray Flaska   262,48 skr per Liter
131,24 skr
10 l Kanister   54,79 skr per Liter
547,93 skr

Produktinformation

Säkerhetsråd (GHS)

Riskfraser:
H315: Irriterar huden.
H318: Orsakar allvarliga ögonskador.
H412: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.


Säkerhetsråd:
P102: Förvaras oåtkomligt för barn.Gebrauchsnummern 03212000
03216050
15325409
15381188
EAN/GTIN 4064700321205
4064700511453

Omdömen

Tillbaka till omdömen

Skriv ett omdöme