SONAX

250 mL Burk
175,60 skr

702,40 skr per Liter

Pris inkl. moms
plus frakt
I LAGER

Produktinformation

Säkerhetsråd (GHS)

Riskfraser:
H226: Brandfarlig vätska och ånga.
H304: Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H336: Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.


Säkerhetsråd:
P102: Förvaras oåtkomligt för barn.Gebrauchsnummern 02761410
15324866
EAN/GTIN 4064700276147

Omdömen

Tillbaka till omdömen

Skriv ett omdöme