ScheibenStar
 

SONAX
ScheibenStar

750 mL Spray Flaska
136,37 skr

181,83 skr per Liter

Pris inkl. moms
plus frakt
I LAGER

Produktinformation

ScheibenStar

Säkerhetsråd (GHS)

Riskfraser:
H225: Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H226: Brandfarlig vätska och ånga.
H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.
H336: Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.


Säkerhetsråd:
P102: Förvaras oåtkomligt för barn.Gebrauchsnummern 02344000
15381255
EAN/GTIN 4064700234406

Omdömen

Tillbaka till omdömen

Skriv ett omdöme