Kunststoff Neu Schwarz
 

SONAX
Kunststoff Neu Schwarz

100 mL Burk
153,73 skr

1 537,30 skr per Liter

Pris inkl. moms
plus frakt
I LAGER

Produktinformation

Kunststoff Neu Schwarz

Säkerhetsråd (GHS)

Riskfraser:
H302: Skadligt vid förtäring.
H312: Skadligt vid hudkontakt.
H315: Irriterar huden.
H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.
H332: Skadligt vid inandning.


Säkerhetsråd:
P102: Förvaras oåtkomligt för barn.Gebrauchsnummern 04091000
15326241
EAN/GTIN 4064700409101

Omdömen

Tillbaka till omdömen

Skriv ett omdöme