Felgen Reiniger

SONAX
Felgen Reiniger

Pris inkl. moms
plus frakt
I LAGER

500 mL Spray Flaska   308,56 skr per Liter
154,28 skr
1 l Spray Flaska   157,90 skr per Liter
157,90 skr

Produktinformation

Felgen Reiniger

Säkerhetsråd (GHS)

Riskfraser:
H302: Skadligt vid förtäring.
H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318: Orsakar allvarliga ögonskador.
H412: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.


Säkerhetsråd:
P102: Förvaras oåtkomligt för barn.Gebrauchsnummern 04292000
04303410
15324556
15381185
EAN/GTIN 4064700430341
4064700429208

Omdömen

Tillbaka till omdömen

Skriv ett omdöme