AntiFrost und KlarSicht BlueEnergy -20°C
 

SONAX
AntiFrost und KlarSicht BlueEnergy -20°C

Pris inkl. moms
plus frakt
EJ I LAGER

Produktinformation

AntiFrost und KlarSicht BlueEnergy -20°C

Säkerhetsråd (GHS)

GHS02:

Signalord:
Warning

Riskfraser:
H226: Brandfarlig vätska och ånga.


Säkerhetsråd:
P210: Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.’
P501a: Innehållet/behållaren lämnas till...
P102: Förvaras oåtkomligt för barn.Gebrauchsnummern 01325000
15381172
EAN/GTIN 4064700132504

Omdömen

Tillbaka till omdömen

Skriv ett omdöme