Meguiar´s

473 mL Flaska
234,72 skr

496,24 skr per Liter

Pris inkl. moms
plus frakt
I LAGER

Levereras generellt
inom 3-4 dagar

Produktinformation

Säkerhetsråd (GHS)

GHS08:

Signalord:
Warning

Riskfraser:
H373: Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering .


Säkerhetsråd:
P101: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102: Förvaras oåtkomligt för barn.
P260: Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P501: Innehållet/behållaren lämnas till...Gebrauchsnummern 15381657
5019216
EAN/GTIN 0070382006211

Omdömen

Tillbaka till omdömen

Skriv ett omdöme