PlastX
 

MEGUIAR´S
PlastX

296 mL Flaska
210,67 skr

711,72 skr per Liter

Pris inkl. moms
plus frakt
I LAGER

Produktinformation

PlastX

Säkerhetsråd (GHS)

GHS08:

Signalord:
Warning

Riskfraser:
H373: Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering .


Säkerhetsråd:
P102: Förvaras oåtkomligt för barn.
P101: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P260: Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P501: Innehållet/behållaren lämnas till...Gebrauchsnummern 15381645
5012310
EAN/GTIN 0070382800192

Omdömen

Tillbaka till omdömen

Skriv ett omdöme