MATHY

Pris inkl. moms
plus frakt
I LAGER

300 mL Burk   650,87 skr per Liter
195,26 skr
900 mL Burk   441,58 skr per Liter
397,42 skr
1,5 l Burk   379,11 skr per Liter
568,67 skr
3,6 l Burk   347,68 skr per Liter
1 251,66 skr

Produktinformation

Säkerhetsråd (GHS)

GHS02: GHS07: GHS08: GHS09:

Signalord:
Danger

Riskfraser:
H226: Brandfarlig vätska och ånga.
H304: Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H315: Irriterar huden.
H336: Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H411: Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Gebrauchsnummern 1295-25
1295-30
1295-31
1295-32
15381454
15381455
15381456
15381457
Field of operation Bil
EAN/GTIN 4005290129543
4005290129550
4005290129529
4005290129536

Omdömen

Tillbaka till omdömen

Skriv ett omdöme