MATHY

Pris inkl. moms
plus frakt
I LAGER

300 mL Burk   565,67 skr per Liter
169,70 skr
900 mL Burk   349,62 skr per Liter
314,66 skr
1,5 l Burk   291,62 skr per Liter
437,43 skr
3,6 l Burk   249,19 skr per Liter
897,10 skr

Produktinformation

Säkerhetsråd (GHS)

GHS02: GHS07: GHS08: GHS09:

Signalord:
Danger

Riskfraser:
H226: Brandfarlig vätska och ånga.
H304: Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H315: Irriterar huden.
H336: Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H411: Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Gebrauchsnummern 1295-25
1295-30
1295-31
1295-32
15381454
15381455
15381456
15381457
Field of operation Bil
EAN/GTIN 4005290129543
4005290129550
4005290129529
4005290129536

Omdömen

Tillbaka till omdömen

Skriv ett omdöme