DIESEL RUSS-STOP
 

LIQUI MOLY
DIESEL RUSS-STOP

150 mL Burk
165,50 skr

1 103,33 skr per Liter

Pris inkl. moms
plus frakt
I LAGER

Produktinformation

DIESEL RUSS-STOP

Mobil Super 3000 Formula G 5W-30 är en låg-aska, högpresterande olja, utvecklad för att minska avgasutsläppen och göra behandlingssystemen i bensin-och dieseldrivna fordon håller längre.


Egenskaper och fördelar:


Mobil Super 3000 Formula G 5W-30 ger utmärkta prestanda vid både höga och låga temperaturer, ger motorn bra skydd på lång sikt. Viktiga egenskaper och fördelar:

 


  • Stöder funktionaliteten i dieselpartikelfilter och bränsle katalysatorer.
  • Skyddar motorn från slitage och smuts.
  • Sparar bränsle genom att minimera friktionen.
  • Perfekt för familjebilar och lätta kommersiella fordon med bensin-eller dieselmotorer.


Motorer:


Dexos 2TM krävs för senaste (tillverkad efter 2010) GM / Opel / Vauxhall / Chevrolet diesel-och bensinmotorer. GM / Opel har bekräftat att den Dexos 2TM specifikationer är bakåtkompatibla med äldre GM-LL-A-025 och GM-B-LL-025 specifikationer. Majoriteten av GM / Opel / Vauxhall / Chevrolet-motorer kan använda Dexor 2TM smörjmedel.Specifikationer och certifieringar:


Mobil Super 3000 Formula G 5W-30 är certifierad för följande tillverkare:


  • General Motors Service Fill dexos2TM (licensnummer GB2B0131015)
  • innehåll: Opel GM GM-LL-A-025 och GM-B-LL-025

Säkerhetsråd (GHS)

GHS08:

Signalord:
Danger

Riskfraser:
H304: Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

EUH066: Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.


Säkerhetsråd:
P101: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102: Förvaras oåtkomligt för barn.
P301+P310: VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/…
P331: Framkalla INTE kräkning.
P405: Förvaras inlåst.
P501: Innehållet/behållaren lämnas till...Gebrauchsnummern 14485016
5180
Field of operation Bil
Lastbilar
Lätta lastbilar
EAN/GTIN 4100420051807

Omdömen

Tillbaka till omdömen

Skriv ett omdöme