15W-40 SHPD Nutzfahrzeug Ganzjahresöl

HIGH PERFORMER
15W-40 SHPD Nutzfahrzeug Ganzjahresöl

Pris inkl. moms
plus frakt
I LAGER

20 l Kanister   39,57 skr per Liter
791,43 skr
20 l Kanister   39,98 skr per Liter
799,59 skr
60 l Tunna   52,43 skr per Liter
3 145,80 skr
208 l Tunna   37,99 skr per Liter
7 901,65 skr

Produktinformation

15W-40 SHPD Nutzfahrzeug Ganzjahresöl

Säkerhetsråd (GHS)

GHS07:

Signalord:
Warning

Riskfraser:
H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.

EUH208: Innehåller . Kan orsaka en allergisk reaktion.


Säkerhetsråd:
P101: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102: Förvaras oåtkomligt för barn.
P103: Läs etiketten före användning.
P264: Tvätta ... grundligt efter användning.
P280: Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P305: VID KONTAKT MED ÖGONEN:
P351: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.
P338: Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P337: Vid bestående ögonirritation:
P313: Sök läkarhjälp.Gebrauchsnummern 15841925
15841931
15841960
18072
18073
18074
Field of operation Lätta lastbilar
Maskineri
Release ACEA
ACEA B4
ACEA E3
ACEA E7
API CF
API CF-4
API CG-4
API CI-4
CATERPILLAR TO 2
Cummins CES 20071
Cummins CES 20072
Cummins CES 20076
Cummins CES 20077
DHD-1
KHD SHPD
MAN 3275
MB 228.3
MTU Type 2
Mack EO-M Plus
Renault RVI RLD-2
SAURER Spez. 5452 + DAF
VW 500.00
Volvo VDS-3
ZF TE-ML 04C
ZF TE-ML 07C
Viscosity 15W-40
Characteristics Allväders olja
Mineral
EAN/GTIN 4051379516124
4051379516476
4051379516186

Omdömen

Tillbaka till omdömen

Skriv ett omdöme