MaxLife 10W-40 Motoröl

Valvoline
MaxLife 10W-40 Motoröl

Pris inkl. moms
plus frakt
EJ I LAGER

Inte tillgänglig

Produktinformation

MaxLife 10W-40 Motoröl

Säkerhetsråd (GHS)

GHS07:

Riskfraser:
H304: Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H315: Irriterar huden.
H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318: Orsakar allvarliga ögonskador.
H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.
H411: Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H412: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
H413: Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.
Gebrauchsnummern 14814958
14815003
VE17917
VE17918
Field of operation Bil
Release ACEA A3
ACEA B4
API CF
API SL
Viscosity 10W-40
Characteristics Låg viskositet olja
EAN/GTIN 8710941179179
8710941179186

Omdömen

Tillbaka till omdömen

Skriv ett omdöme