ALL-CLIMATE EX 10W40
 

VALVOLINE
ALL-CLIMATE EX 10W40

1 l Burk
144,98 skr
Pris inkl. moms
plus frakt
I LAGER

Produktinformation

ALL-CLIMATE EX 10W40

Säkerhetsråd (GHS)

Riskfraser:
H304: Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H314: Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H315: Irriterar huden.
H318: Orsakar allvarliga ögonskador.
H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.
H360F: Kan skada fertiliteten.
H400: Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H410: Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H411: Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H413: Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.
Gebrauchsnummern 15842503
872779
Field of operation Bil
Release ACEA A3
ACEA B4
API CF
API SM
API SN
Fiat 9.55535-G2
MB 229.1
Renault RN 0700
VW 501.01
VW 505.00
Viscosity 10W-40
Series ALL-CLIMATE EX
EAN/GTIN 8710941022444

Omdömen

Tillbaka till omdömen

Skriv ett omdöme