FS 0W-40

MOBIL
FS 0W-40

Pris inkl. moms
plus frakt
I LAGER

1 l Flaska   170,49 skr per Liter
170,49 skr
5 l Kanister   122,56 skr per Liter
612,78 skr
20 l Kanister   103,32 skr per Liter
2 066,48 skr

Produktinformation

FS 0W-40

Säkerhetsråd (GHS)

Riskfraser:
H304: Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H315: Irriterar huden.
H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318: Orsakar allvarliga ögonskador.
H335: Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H401: Giftigt för vattenlevande organismer.
H411: Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H412: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Gebrauchsnummern 153672
153678
153681
153682
15624205
15624206
15624892
15683703
Field of operation Bil
Viscosity 0W-40
EAN/GTIN 5425037865067
5425037864992
5425037865074
5425037865043

Omdömen

Tillbaka till omdömen

Skriv ett omdöme