HIGH PERFORMER

Pris inkl. moms
plus frakt
I LAGER

1 l Burk   126,94 skr per Liter
126,94 skr
5 l Burk   69,72 skr per Liter
348,59 skr
20 l Kanister   49,46 skr per Liter
989,21 skr

Produktinformation

Säkerhetsråd (GHS)

Riskfraser:
H412: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

EUH208: Innehåller . Kan orsaka en allergisk reaktion.


Säkerhetsråd:
P103: Läs etiketten före användning.
P273: Undvik utsläpp till miljön.
P501: Innehållet/behållaren lämnas till...Gebrauchsnummern 15490344
15490345
15490346
15490347
15490348
18276
18277
18278
18279
18280
Field of operation Bil
Viscosity 5W-30
EAN/GTIN 4032167182783
4032167182806
4032167182790
4032167182769
4032167182776

Omdömen

Tillbaka till omdömen

Skriv ett omdöme