HIGH PERFORMER

Pris inkl. moms
plus frakt
I LAGER

1 l Burk   123,57 skr per Liter
123,57 skr
5 l Burk   66,56 skr per Liter
332,78 skr
20 l Kanister   46,20 skr per Liter
923,99 skr

Produktinformation

Säkerhetsråd (GHS)

Riskfraser:
H304: Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H413: Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.
H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318: Orsakar allvarliga ögonskador.
H411: Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H315: Irriterar huden.

EUH208: Innehåller . Kan orsaka en allergisk reaktion.
Gebrauchsnummern 15490300
15490301
15490302
15490303
15490304
18315
18316
18317
18318
18319
Field of operation Bil
Release ACEA A1
ACEA B1-12
VOLVO VCC RBS0-2AE
Viscosity 0W-20
EAN/GTIN 4032167183179
4032167183155
4032167183186
4032167183162
4032167183193

Omdömen

Tillbaka till omdömen

Skriv ett omdöme