HIGH PERFORMER
5W-30 FORD 913-D

Pris inkl. moms
plus frakt
I LAGER

1 l Burk   131,45 skr per Liter
131,45 skr
5 l Burk   67,61 skr per Liter
338,07 skr
20 l Kanister   44,47 skr per Liter
889,33 skr
60 l Tunna   56,92 skr per Liter
3 414,99 skr
208 l Tunna   39,98 skr per Liter
8 316,67 skr

Produktinformation

5W-30 FORD 913-D

Säkerhetsråd (GHS)

GHS07:

Signalord:
Warning

Riskfraser:
H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion.


Säkerhetsråd:
P101: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102: Förvaras oåtkomligt för barn.
P261: Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P280: Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P302: VID HUDKONTAKT:
P352: Tvätta med mycket vatten/…’
P333: Vid hudirritation eller utslag:
P313: Sök läkarhjälp.
P362: Ta av nedstänkta kläder.’
P364: Och tvätta dem innan de används igen.’
P501: Innehållet/behållaren lämnas till...Gebrauchsnummern 15490339
15490340
15490341
15490342
15490343
19079
19080
19081
19082
19083
Field of operation Bil
Release API CF
API SN
Ford WSS-M2C 913-D
ILSAC-GF-3
ILSAC-GF-4
Renault RN 0700
Viscosity 5W-30
Characteristics Syntetisk
EAN/GTIN 4051379515530
4051379515516
4051379515547
4051379515523
4051379515554

Omdömen

Tillbaka till omdömen

Skriv ett omdöme