10W-30 STOU

HIGH PERFORMER
10W-30 STOU

Pris inkl. moms
plus frakt
I LAGER

20 l Kanister   45,24 skr per Liter
904,89 skr
60 l Tunna   57,16 skr per Liter
3 429,48 skr
208 l Tunna   42,62 skr per Liter
8 865,92 skr

Produktinformation

10W-30 STOU

Säkerhetsråd (GHS)

GHS07:

Signalord:
Warning

Riskfraser:
H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.


Säkerhetsråd:
P101: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102: Förvaras oåtkomligt för barn.
P103: Läs etiketten före användning.
P264: Tvätta ... grundligt efter användning.
P280: Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P305: VID KONTAKT MED ÖGONEN:
P351: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.
P338: Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P337: Vid bestående ögonirritation:
P313: Sök läkarhjälp.Gebrauchsnummern 15841918
15841966
15842025
18053
18083
18085
Field of operation Skogsbilar
Traktor
Trägårdsutrustning
Release ACEA E3
API GL4
API SF
Viscosity 10W-30
Series STOU
EAN/GTIN 4051379516056
4051379517121
4051379516537

Omdömen

Tillbaka till omdömen

Skriv ett omdöme