HIGH PERFORMER
0W-30 C2 Peugeot/Citroen

Pris inkl. moms
plus frakt
I LAGER

1 l Burk   154,85 skr per Liter
154,85 skr
5 l Burk   89,99 skr per Liter
449,97 skr
20 l Kanister   67,71 skr per Liter
1 354,18 skr
60 l Tunna   80,18 skr per Liter
4 810,88 skr
208 l Tunna   61,41 skr per Liter
12 773,54 skr

Produktinformation

0W-30 C2 Peugeot/Citroen

Säkerhetsråd (GHS)

GHS07:

Signalord:
Warning

Riskfraser:
H360F: Kan skada fertiliteten.
H412: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.


Säkerhetsråd:
P101: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102: Förvaras oåtkomligt för barn.
P201: Inhämta särskilda instruktioner före användning.
P280: Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P308: Vid exponering eller misstanke om exponering:
P313: Sök läkarhjälp.
P405: Förvaras inlåst.
P501: Innehållet/behållaren lämnas till...Gebrauchsnummern 15490310
15490311
15490312
15490313
15490314
18120
18121
18122
18123
18124
Field of operation Bil
Release ACEA C2
PSA B71 2312
Viscosity 0W-30
Characteristics Universell
EAN/GTIN 4051379515233
4051379515240
4032167181205
4051379515226
4032167181212

Omdömen

Tillbaka till omdömen

Skriv ett omdöme