HIGH PERFORMER
0W-20 VOLVO

Pris inkl. moms
plus frakt
I LAGER

1 l Burk   138,19 skr per Liter
138,19 skr
5 l Burk   74,08 skr per Liter
370,40 skr
20 l Kanister   51,20 skr per Liter
1 023,92 skr
60 l Tunna   76,96 skr per Liter
4 617,39 skr
208 l Tunna   42,35 skr per Liter
8 808,69 skr

Produktinformation

0W-20 VOLVO

Säkerhetsråd (GHS)

Riskfraser:
H304: Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H413: Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.
H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318: Orsakar allvarliga ögonskador.
H411: Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H315: Irriterar huden.

EUH208: Innehåller . Kan orsaka en allergisk reaktion.
Gebrauchsnummern 15490300
15490301
15490302
15490303
15490304
18315
18316
18317
18318
18319
Field of operation Bil
Release ACEA A1
ACEA B1
VOLVO VCC RBS0-2AE
Viscosity 0W-20
EAN/GTIN 4051379515134
4051379515165
4051379515141
4051379515127
4051379515158

Omdömen

Tillbaka till omdömen

Skriv ett omdöme