LIQUI MOLY

Pris inkl. moms
plus frakt
EJ I LAGER

Produktinformation

Säkerhetsråd (GHS)

GHS09:

Signalord:
Warning

Riskfraser:
H410: Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.


Säkerhetsråd:
P273: Undvik utsläpp till miljön.
P391: Samla upp spill.
P501: Innehållet/behållaren lämnas till...Gebrauchsnummern 14814838
14814847
14814857
1520
3080
4061
EAN/GTIN 4100420040610
4100420030802
4100420015205

Omdömen

Tillbaka till omdömen

Skriv ett omdöme