Köp Bromsvätska

10 resultat

Vätska som dämpar iver

 

Att reglera bilens hastighet exakt är förutsättning för säker färd och det uppnås tack vare bromssystem, som består av en hel del mekaniska anordningar, dvs. slavcylindrar, huvudcylinder och bromsok med bromsbelägg. Men mediet som förbinder alla dem och gör det möjligt att överföra kraften från bromspedalen är bromsvätska. Dess val och kvalitet påverkar bromssträcka och även om den har valts riktigt sänker dess kokpunkt med tiden så att vid hård bromsning kan bilen svika dig därför köpet av bromsvätska är inte leksaker och bör tas på allvar.

 

Typer av bromsvätska 

 

Bromsvätskan, som kan både överföra bromskraften utan att komprimeras och smörja metalldelar  tillverkas av glykol eller silikon som är en bas (dvs. huvudämne med upp till 93-98% andel). Dit läggs till olika tillsatser och färgämnen som motstår korrosion av inre rör och bromscylindrar. Bromsvätskan med glykol har hög kokpunkt, god seghet och utmärkt smörjförmåga – allt som ger nödvändig prestanda och erforderliga egenskaper åt bromsar. Glykolbaserade bromsvätskor delar upp sig i sin tur i några klasser efter DOT, som har speciella krav på kokpunkt, ABS-kompatibilitet, men har gul färg. Amerikanska bilar och gamla engelska använder DOT-3 och det går inte att fylla på aggressivare Dot4 och Dot 5.1 som dödar tätningar. Europeiska bilar kräver Dot4, eftersom den är mindre hygroskopisk och anpassad till ABS. Silikonbaserade bromsvätska drar inte åt sig vatten och har hög kokpunkt, men för att kunna använda den måste bromssystemet omarbetas för vätskan har otillräckliga smörjförmåga. 

 

När man byter bromsvätska

 

Föråldrade bromsvätskan innehåller mycket fukt och smuts som förstör metalldelar vilket kan påverka din hälsa direkt. Ibland duger det att kolla vattenhalten i behållaren och efter det bestämma om att byta bromsvätska, men sådan test visar ibland felaktiga utslag och dyrbar åtgärd krävs för att mäta riktigt. Därför är det billigare att byta vätskan, speciellt när motorolja-online.se erbjuder sådana luckrativa priser.