Brake Fluid DOT 4
 

CASTROL
Brake Fluid DOT 4

1 l Burk
182,91 skr
Pris inkl. moms
plus frakt
I LAGER

Produktinformation

Brake Fluid DOT 4

Säkerhetsråd (GHS)

Riskfraser:
H302: Skadligt vid förtäring.
H318: Orsakar allvarliga ögonskador.
H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.
H373: Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering .
Gebrauchsnummern 12253121
15036B
Field of operation Bil
Release FMVSS 116 DOT4
ISO 4925 Class 4
JIS K2233 Class 4
SAE J 1713
SAE J 1714
EAN/GTIN 4008177071591

Omdömen

Tillbaka till omdömen

Skriv ett omdöme