Bremsflüssigkeit SL DOT4

ATE
Bremsflüssigkeit SL DOT4

5 l Burk
350,16 skr

70,03 skr per Liter

Pris inkl. moms
plus frakt
I LAGER

Produktinformation

Bremsflüssigkeit SL DOT4

Säkerhetsråd (GHS)

Riskfraser:
H302: Skadligt vid förtäring.
H318: Orsakar allvarliga ögonskador.
H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.
H373: Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering .
Gebrauchsnummern 03.9901-5803.2
10202673
Field of operation Bil
Release FMVSS 116 DOT 4 und DOT 3
ISO 4925
SAE J 1703
EAN/GTIN 4006633490030

Omdömen

Tillbaka till omdömen

Skriv ett omdöme