Valvoline

20 l Kanister
1 560,40 skr

78,02 skr per Liter

Pris inkl. moms
plus frakt
I LAGER

Levereras generellt
inom 3-4 dagar

Produktinformation

Säkerhetsråd (GHS)

GHS07:

Riskfraser:
H302: Skadligt vid förtäring.
H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318: Orsakar allvarliga ögonskador.
H411: Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Gebrauchsnummern 15287065
15287066
866923
866924
Viscosity 80W-90
EAN/GTIN 8710941019741
8710941019758

Omdömen

Tillbaka till omdömen

Skriv ett omdöme