Heavy Duty Axle Oil Pro 80W-90 LD
 

VALVOLINE
Heavy Duty Axle Oil Pro 80W-90 LD

20 l Kanister
1 666,73 skr

83,34 skr per Liter

Pris inkl. moms
plus frakt
I LAGER

Produktinformation

Heavy Duty Axle Oil Pro 80W-90 LD

Säkerhetsråd (GHS)

GHS07:

Riskfraser:
H302: Skadligt vid förtäring.
H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318: Orsakar allvarliga ögonskador.
H411: Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Gebrauchsnummern 15287065
866923
Viscosity 80W-90
EAN/GTIN 8710941019741

Omdömen

Tillbaka till omdömen

Skriv ett omdöme