ATF 8HP
 

VAICO
ATF 8HP

Pris inkl. moms
plus frakt
EJ I LAGER

Produktinformation

ATF 8HP

Säkerhetsråd (GHS)

Riskfraser:
H412: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

EUH208: Innehåller . Kan orsaka en allergisk reaktion.


Säkerhetsråd:
P273: Undvik utsläpp till miljön.
P501: Innehållet/behållaren lämnas till...Gebrauchsnummern 14572098
V60-0264
Release BMW 83 22 2 152 426
BMW L12108
Chrysler 68157995AA
Jaguar 02JDE 26444
Land Rover LR 023288
VW/Audi G 060 162 A1/A2/A6 ATF
ZF Lifeguard Fluid D8 (S671 090 312)
Characteristics Automatic Transmission Fluid
EAN/GTIN 4046001626739

Omdömen

Tillbaka till omdömen

Skriv ett omdöme