ATF 6HP
 

VAICO
ATF 6HP

Pris inkl. moms
plus frakt
EJ I LAGER

Produktinformation

ATF 6HP

Säkerhetsråd (GHS)

Riskfraser:
H412: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

EUH208: Innehåller . Kan orsaka en allergisk reaktion.


Säkerhetsråd:
P273: Undvik utsläpp till miljön.
P501: Innehållet/behållaren lämnas till...Gebrauchsnummern 12032731
V60-0172
Release Audi-VW G 055 005 A1
Audi-VW G 055 005 A2
Audi-VW G 055 005 A6
BMW 83 22 0 142 516
BMW 83 22 0 144 137
Bentley PY112995PA
Ford Mercon SP XT-6-QSP
Hyundai 040000C90SG
Hyundai SP-IV
Jaguar Fluid 8432
Land Rover TYK500050
Maserati 231603
Nissan Matic S
Toyota Type WS
ZF Lifeguard Fluid 6 (S671090255)
Characteristics Automatic Transmission Fluid
EAN/GTIN 4046001587856

Omdömen

Tillbaka till omdömen

Skriv ett omdöme