HIGH PERFORMER

20 l Kanister
1 147,37 skr

57,37 skr per Liter

Pris inkl. moms
plus frakt
I LAGER

Produktinformation

Säkerhetsråd (GHS)

Riskfraser:
H412: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

EUH208: Innehåller . Kan orsaka en allergisk reaktion.


Säkerhetsråd:
P103: Läs etiketten före användning.
P273: Undvik utsläpp till miljön.
P501: Innehållet/behållaren lämnas till...Gebrauchsnummern 15490364
15490365
18293
18294
Field of operation Bil
Release BMW 83 22 0 142 516
Hyundai 040000C90SG
Jaguar Fluid 8432
Land Rover TYK500050
Mercon SP
VW/AUDI G 055 005
Characteristics Automatic Transmission Fluid
EAN/GTIN 4032167182936
4032167182943

Omdömen

Tillbaka till omdömen

Skriv ett omdöme